Terug naar de vragen en opdrachten

Ministerie  Site  In het nieuws met? Naam minister  Partij Naam staatssecretaris Partij
Algemene Zaken www.minaz.nl   Jan Peter Balkenende (1956) CDA - -
Buitenlandse Zaken www.minbuza.nl   Jaap de Hoop Scheffer (1948) CDA Atzo Nicolai (1960) VVD
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties www.minbzk.nl   Johan Remkes (1951) VVD - -
Defensie www.mindef.nl   Henk Kamp (1952) VVD Cees van der Knaap (1951) CDA
Economische Zaken www.minez.nl   Laurens Jan Brinkhorst (1937) D66 Karien van Gennip (1968) CDA
Financien www.minfin.nl   Gerrit Zalm (1952) Vice-minister-president VVD Joop Wijn (1969) CDA
Justitie www.justitie.nl   Piet Hein Donner (1948) CDA - -
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit www.minlnv.nl   Cees Veerman (1949) CDA - -
Onderwijs, cultuur & Wetenschappen www.minocw.nl   Maria van der Hoeven (1949) CDA Annette Nijs (1961) en Medy van der Laan (1960) VVD en D66
Sociale Zaken & Werkgelegenheid home.szw.nl    Aart Jan de Geus (1955) CDA Mark Rutte (1967) VVD
Verkeer & Waterstaat www.verkeerenwaterstaat.nl   Karla Peijs (1944) CDA Melanie Schultz van Haegen (1970) VVD
Volksgezondheid, Welzijn en Sport www.minvws.nl   Hans Hoogervorst (1956) VVD Clémence Ross (1957) CDA
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieu www.vrom.nl   Sybilla Dekker (1942) VVD Pieter van Geel (1951) CDA
Minister voor Ontwikkelingssamenwerking www.minbuza.nl   Agnes van Ardenne (1950) CDA - -
Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie www.justitie.nl   Rita Verdonk (1955) VVD - -
Minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelatie www.minbzk.nl   Thom de Graaf (1957) Vice-minister-president D66 - -