De taak van de minister-president

De minister-president leidt de vergaderingen van de ministerraad. Een andere naam voor minister-president is eerste minister en soms ook wel premier. Vroeger had de minister-president niet meer te vertellen dan de andere ministers. Tegenwoordig ligt dat anders. Hij heeft ook tot taak ministers die het helemaal oneens zijn, misschien wel ruzie met elkaar hebben, weer tot elkaar te brengen.Het torentje We zeggen dan dat hij het beleid co÷rdineert van alle afzonderlijke ministers. Dat wil dus zeggen dat hij probeert van het beleid van de verschillende departementen een geheel te maken.  De minister-president heeft een eigen ministerie, het ministerie van Algemene Zaken. Daarnaast heeft hij een eigen werkplek op het Binnenhof, het zogenaamde Torentje. Meer weten over het huidige regeringsbeleid? Klik hier.

Artikel: "Kabinet wil positie van de premier versterken"

In de vorige paragraaf zagen we dat een minister niet zomaar zijn eigen gang kan gaan. Een minister moet zich aan de wet houden en hij moet rekening houden met het beleid van zijn collega-ministers. Als hij met deze twee rekening heeft gehouden dan is hij er nog niet, want voor een definitieve beslissing over bijvoorbeeld een nieuwe wet heeft een minister de medewerking nodig van het parlement (dat wordt in Nederland ook wel de volksvertegenwoordiging genoemd en bestaat uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer). Omdat we het parlement in hoofdstuk 2 Het Parlement apart behandelen zeggen we daar nu verder niets meer over, maar het is wel belangrijk dat je dit nu alvast onthoudt.

Een persconferentie Behalve aan de wet, aan collega-ministers en aan het parlement, moet ook gedacht worden aan de bevolking. De minister-president legt aan de bevolking uit wat de ministers willen. Elke vrijdag is er na de vergadering van de ministerraad een persconferentie. De minister-president vertelt dan aan de journalisten van dagbladen en tijdschriften wat er zoal in de afgelopen week is besproken door de ministers. De minister-president verschijnt hierna 's avonds ook nog op de televisie. De minister- president is dus ook de presentator van wat de ministers willen. Je ziet dus wel dat de minister-president iets meer is dan de overige ministers. Hij is de eerste onder de ministers. Daarom noemen we hem ook wel de eerste minister of premier (dat is Frans voor de eerste).