Extra stof

Het begrip democratie kan verder worden uitgediept aan de hand van de volgende punten. 

· Probeer je voor te stellen wat ieder punt afzonderlijk voor jou in de praktijk inhoudt. 
· Formuleer daarna voor ieder punt zeker 3 deelvragen en 
· Probeer eens te achterhalen over welke punten er op dit moment in Nederland verschillend wordt gedacht.
· Probeer ook eens te achterhalen wat er over deze punten in de (grond) wet staat vermeld.
· Zet je bevindingen op papier en hou er een presentatie van 5 minuten over in de klas of mail het A4'tje naar je docent of besluit om dit materiaal uit te werken tot een paper voor geschiedenis of Nederlands of maatschappijleer of… denk er alleen maar eens over na! 


Welke kenmerken heeft een democratie?

1. Iedereen mag voor zijn mening uitkomen.
2. De meerderheid beslist,
3. Na zorgvuldig overleg en
4. Rekening houdend met de minderheid.
5. De minderheid accepteert een eenmaal genomen beslissing.
6. Er is een evenwicht tussen rechten en plichten van zowel volk als overheid.