Hoeveel 'macht' heeft de koningin tegenwoordig nog?

Sinds de invoering van de grondwet van 1848 is de macht van de koning steeds verder beperkt. Het bestuur over het land berust bij de ministers en het parlement. De minister-president treedt op als regeringsleider. Wat dat inhoudt weet je hopelijk nog wel (kijk nog maar eens in hoofdstuk 1). De koningin daarentegen treedt op als staatshoofd. Wat dat inhoudt staat hieronder.

De koningin is onschendbaar zegt de grondwet. Dat houdt in dat de ministers verantwoordelijk zijn, ook voor wat de koningin zegt of doet als staatshoofd. Maar dat betekent weer dat de koningin in het openbaar niets kan doen of zeggen zonder de goedkeuring van de ministers.

Als het kabinet vindt dat de koningin niet naar een bepaald land kan gaan om vakantie te houden, dan krijgt ze dit te horen van het regeringshoofd. In ons land krijgt Beatrix dus van de minister-president, dus in de afgelopen jaren eerst van Lubbers, daarna van Kok en nu van Balkenende, te horen dat ze niet mag gaan. Sterker nog: de ministers zijn verantwoordelijk voor alle leden van het Koninklijk Huis.

Artikel: "Balkenende past regels Koninklijk Huis niet aan"

Wat doet de koningin tegenwoordig dan nog? In de eerste plaats is het meest bekend van haar, haar representatieve taak. Zij treedt op als gastvrouw voor buitenlandse staatshoofden. Zij opent gebouwen, laat schepen te water, bezoekt bejaardentehuizen enz. We noemen dit ook wel haar openbare taak. Hoogtepunt van deze taak is elk jaar weer Prinsjesdag. Dan, op de derde dinsdag in september, leest zij in de Ridderzaal in Den Haag de troonrede van de regering voor aan het parlement. Een kleurrijk schouwspel, evenals de traditionele rijtoer door Den Haag in de Gouden Koets.

Artikel: Beste plek langs de route

Artikel: "Vorstin bij onthulling slavernijmonument"

Artikel: "Koningin met Maxima naar ArgentiniŽ"

Haar tweede taak vervult de koningin bij de vorming van nieuwe kabinetten. In het hoofdstuk verkiezingen komt dit aan de orde, maar hier alvast het volgende. De koningin benoemt, in overleg met anderen, de persoon die het nieuwe kabinet bij elkaar moet gaan zoeken.

In de derde plaats overlegt de koningin regelmatig met de premier en de overige ministers. Het is namelijk haar recht om over allerlei staatszaken geÔnformeerd te worden. Daardoor weet ze erg veel en kan ze ook raad geven. Hoewel...
Dat weten we eigenlijk niet zeker omdat er niets van wat de koningin en de ministers bespreken openbaar gemaakt mag worden. De journalisten weten hier dus ook niets van. We noemen deze situatie "Het geheim van het Noordeinde".

In de vierde plaats ondertekent de koningin ook alle wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur. Een Algemene Maatregel van Bestuur is een soort wet waarbij het voor de regering niet nodig is om eerst toestemming te vragen aan het parlement.
Gaat zo'n A.M.v.B. over een persoon, bijvoorbeeld de benoeming van een burgemeester, dan spreken we van een Koninklijk Besluit, kortweg K.B.
Dat ondertekenen wil overigens niet zeggen dat de koningin het ook eens is met de inhoud. Wel wil het zeggen dat die wetten op de juiste manier tot stand zijn gekomen.

De koningin is daarom ook niet lid van een politieke partij. Zij stemt ook niet bij verkiezingen. Paleis Noordeinde Zij is het symbool van onze nationale eenheid.  Ook wordt er beweerd dat het goed is voor het toerisme, met name voor Den Haag. Daar is het mogelijk om in de zomermaanden met de bus een zogenaamde Royal Tour te maken. Langs Paleis Noordeinde (het werkpaleis van koningin Beatrix), langs de voormalige woning van kroonprins Willem Alexander (ook aan het Noordeinde) of langs het woonpaleis van Beatrix (paleis Huis Ten Bosch, aan de rand van Den Haag).
Paleis Noordeinde
Hoewel... Andere mensen vinden weer dat Nederland geen koningin nodig heeft. Dat het koningschap een overblijfsel is uit lang vervlogen tijden. Leuk voor sprookjes, maar niet voor Nederland in deze eeuw. Nederland zou eigenlijk een republiek moeten zijn, is hun mening. Aan het hoofd van een republiek staat in het algemeen een voor enkele jaren gekozen president. Dat past beter bij een democratie, is hun mening. Wat is eigenlijk jouw mening hierover? Voor of tegen?

Artikel: "Onze monarchie stevent af op het Zweedse model"

Artikel: "Een republiek van niks"

In ieder geval is in Nederland het koningschap erfelijk. Dat betekent dat de koningin bij haar troonsafstand wordt opgevolgd door haar oudste kind. In de grondwet staat dit precies beschreven. Ook staat in de grondwet welke leden van de koninklijke familie behoren tot het Koninklijk Huis. Wil je meer weten over het koninklijk huis? Klik dan hier.

Artikel: "Ook Koninklijk Huis moet het met minder doen"

Artikel: "Koningin nodigt 4000 mensen uit"

Artikel: "Kantoor koningin valt onder premier"

Artikel: "Vrouw lijfwacht blijkt de 'mol' aan het hof"