Recente ontwikkelingen

26-05-2005
De hele site is nogmaals nagelopen en er zijn nieuwe artikeltjes toegevoegd.

31-03-2005
De website is onderdeel van een van de 40 workshops die worden gegeven op de studiedag voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Zoetermeer.

28-03-2005
De hele site is nagelopen en er zijn enkele kleine correcties aangebracht. Ook zijn er nieuwe artikeltjes - o.a. over de gekozen burgemeester - toegevoegd.

20-12-2003
Er zijn enkele powerpointjes gemaakt door leerlingen over de burgemeestersverkiezingen in Zoetermeer. Klik bij Verkiezingen op de button de gemeente en de provincie.

24-10-2003
En vandaag is er weer een verse lading artikeltjes op de site gekomen! Ook is de knoppen.htm verbeterd en zijn er tekstverbeteringen doorgevoerd.

06-10-2003
In de laatste update waren een aantal kleine foutjes geslopen. Die zijn er nu uit. Ook zijn er een aantal kleine dingetjes verbeterd. Er komen nieuwe artikeltjes aan! Ze zijn al uitgeknipt en worden deze week gescand...

25-09-2003
Staatsinrichting.nl is onderdeel van de informatiemarkt over educatieve ICT toepassingen binnen de gemeente Zoetermeer. De informatiemarkt is onderdeel van een werkbezoek van de gemeenteraad.

24-09-2003
De grootste update tot nu toe van staatsinrichting.nl is eindelijk klaar. Er is nu een uitgebreide eindtoets met o.a. een computer-gegenereerde analyse van de resultaten aan het eind. Ook de begintoets is behoorlijk verbeterd. Ook Over deze site is aangepakt.

16-06-2003
Staatsinrichting.nl heeft de ICT-onderwijsprijs 2003 (VO/BVE) van de Stuurgroep ICT-onderwijs in de gemeente Zoetermeer GEWONNEN! De prijs van 2500,- zal worden besteed aan verdere ICT-toepassingen binnen het Stedelijk College.

12-06-2003
Staatsinrichting.nl is genomineerd voor de ICT-onderwijsprijs 2003 (VO/BVE) van de Stuurgroep ICT-onderwijs in de gemeente Zoetermeer. Ook wordt er gewerkt aan een grote update, die waarschijnlijk begin juli klaar zal zijn.

28-10-2002
Ik heb wat kleine aanpassingen gemaakt aan de meta-tags en aan het stukje "Technische achtergrond". Ook heb ik ervoor gezorgd dat de welkom pagina ook op een 800x600 scherm volledig op het scherm past, zonder scrollbalken.

02-10-2002
Vanaf vandaag staat er een compleet nieuwe upload op internet, voorzien van alle laatste verbeteringen.

13-09-2002
Al vanaf het begin van staatsinrichting.nl was het ons idee om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen die baat hebben bij onze site deze site ook echt kunnen vinden. Dan is het natuurlijk handig om te weten of we in deze opzet ook slagen. Daarom zijn we vanaf vandaag geabonneerd op de Nederlandse web-statistieken service NedStat.

10-09-2002
Er waren een paar kleine probleempjes met een aantal artikels die niet konden worden geladen. Dit werd veroorzaakt door een fout met de Unix-server die html-bestanden anders weergeeft dan origineel bedoeld was. Dit is verholpen.

05-09-2002
Update met aanpassingen aan onder andere Over deze site en aan de welkomstpagina, zodat deze site beter toegankelijk is met Netscape. Internet Explorer blijft echter nog steeds veruit de beste browser om deze site te bekijken.

10-08-2002
Dit is de eerste versie van de EduSite Staatsinrichting. Heeft u opmerkingen, vragen of tips over de didactische opzet, mail dan naar [email protected]. Heeft u opmerkingen, vragen of tips over de technische kanten van deze site, mail dan naar [email protected].


Reacties

29-08-2003
Beste Antoon Fens,

hierbij wilde ik je even laten weten dat op zaterdag 13 september, half 8, Nederland 2, het item over 'Wie is de baas van Nederland' wordt uitgezonden. Wij vinden het een erg leuk čn informatief filmpje geworden! Mede dankzij jouw website en informatie. Groet en dank,

Julie Houben
redactie Willem Wever

24-01-2003
Wat een ontzettend goede uitleg. Ik ben 40 jaar en eindelijk snap ik nu eens hoe het eigenlijk allemaal in elkaar zit. Echt hartstikke goed. Bedankt.
Carla Groen.

31-08-2002
Beste Caspar,

Hierbij wil ik je ontzettend bedanken voor deze geweldige site! Alle informatie die ik nodig heb voor mijn lessen heb ik hier kunnen vinden. Deze site is tot nu toe de beste die ik over de Nederlandse staatsinrichting gevonden heb.
Bedankt en ga zo door!

Met vriendelijke groet,

Renate Kooi
Rotterdam


Een korte terugblik

Verplichte lesstof in de onderbouw van het voortgezet onderwijs bij het vak geschiedenis is het onderwerp Staatsinrichting. Rond 1988 vond de sectie geschiedenis van het toenmalige Pallas College het wel zo handig om te kijken of men voor de onderbouw van het mavo zelf voor dit onderwerp iets op papier zou kunnen zetten. 

Waarom? Enerzijds omdat de keuze van het vakkenpakket voor de deur stond en de eerste kennismaking met dit onderwerp vaak ook voor veel leerlingen een laatste was. Anderzijds omdat men niet echt tevreden was over de op dat moment op de markt verkrijgbare boekjes. De ervaring leerde dat Staatsinrichting door de leerlingen als zo'n beetje het minst aansprekende onderwerp werd beschouwd. Redenen waren en zijn vooral: 1. Er was nauwelijks beginkennis aanwezig 2. Mede daardoor waren alle te leren begrippen nieuw en dus lastig eigen te maken en 3. De leerstof was mede daardoor ook verwarrend en samenhang leek te ontbreken. 4. Tel daarbij op dat het onderwerp op zich ook niet echt tot de verbeelding sprak van de gemiddelde leerling.

Hoe nu verder? Nauwelijks beginkennis werd als een gegeven beschouwd. Bestudering van de boekjes voor staatsinrichting leerde dat er naar ons idee zo'n 150 begrippen nodig waren voor een zinvolle behandeling en afronding van het onderwerp Staatsinrichting. Om het leren te vergemakkelijken werd er gewerkt met een begrippenlijst (de leerling kon het dan altijd even snel opzoeken als het in de tekst ter sprake kwam). Om de behandeling voor leerlingen zo overzichtelijk mogelijk te houden werd gekozen voor een behandeling in vier hoofdstukken, te weten: Kabinet, Parlement, Koningin en Politieke Partijen/Verkiezingen. Ieder hoofdstuk had dezelfde indeling: lestekst, begrippenlijst, ruimte voor aantekeningen, vragen en antwoordruimte, artikeltjes uit de pers en ruimte voor nieuwe artikeltjes. Daarnaast was er met politieke karikaturen uit het AD en een overzichtsblad de mogelijkheid geschapen om te leren omgaan met sleutelbegrippen als kabinet, parlement, regeringspartij en oppositiepartij.


Didactische aanpak toen en nu

Beginnende met hoofdstuk 1 werd er tegelijk een globaal beeld aangeboden (het duale stelsel met kabinet en parlement) en tegelijk werd aspect voor aspect verder uitgediept. Het globale beeld werd steeds herhaald en langzaamaan steeds verder ingevuld. Hierbij ontstond als vanzelf het Zorromodel waardoor de leerstof niet alleen een overzichtelijke structuur kreeg maar ook iets aansprekender kon worden gepresenteerd. Daarnaast zorgden artikeltjes uit de pers voor actualisering en een vrijwillige excursie in de herfstvakantie naar Den Haag (met o.a. bezoek aan Binnenhof, Ridderzaal en Gevangenpoort) voor extra beleving. Het was dus niet de bedoeling om direct vanaf les 1 te gaan bouwen aan een gedetailleerd begrippenapparaat met allerlei inhoudelijke nuanceringen. Wel: een hoofdpunt eerst globaal aanbieden en daarna invullen zodat dit kan werken als anker voor het volgende hoofdpunt. Bij het volgende hoofdstuk op dezelfde wijze te werk gaan, waarbij herhaling van begrippen voorkomt en geleidelijk samenhangend inzicht in het geheel groeit. Per hoofdstuk moet de leerling dus na de eerste les al een globaal bekend beeld hebben. Het praten over de stof is daarbij minstens zo van belang als de lesteksten, niet alleen voor het onthouden maar ook voor motivatie en begrip.

Ruim 10 jaar zijn we verder. Het Pallas College is inmiddels opgegaan in het Stedelijk College Zoetermeer. De docent geschiedenis is inmiddels docent informatica en ict-coördinator geworden. Staatsinrichting is nog steeds niet populair en is inmiddels opgenomen in domein E: Overheid en bestuur. En de docent is nog steeds op zoek naar stimulerende onderwijsvormen. Onderwijsvormen waarbij docenten op een aantrekkelijke manier leerstof kunnen aanbieden en leerlingen dit op een aantrekkelijke manier kunnen verwerven. Kan een website, een EduSite, hierin een rol vervullen? Wellicht ook als opstap voor een electronische leeromgeving? Veel mogelijkheden zoemen rond maar tijdgebrek is vaak het probleem. Hoe kunnen we de meerwaarde van digitaal lesmateriaal vorm geven?

Inzet van (oud-) leerlingen kan een oplossing zijn. Caspar van der Draai bood aan om in de weken na zijn examen vwo oud lesmateriaal digitaal om te zetten in een website. Robert Klein hielp met de powerpointjes. De docent had nog iets liggen. Als een site met Staatsinrichting lukt, dan lukt alles!


Doel en opzet van deze EduSite

Voor een deel liggen er nog steeds dezelfde uitgangspunten. In het kort: op een aantrekkelijke en overzichtelijke manier leerstof aanbieden waardoor leerlingen gestimuleerd worden om kennis, inzicht en vaardigheden te verwerven. Deze site biedt iedere leerling van het voortgezet onderwijs (vooral klas 3 en hoger) de basisstof die voor het onderwerp Staatsinrichting van Nederland noodzakelijk is. De leerstof van deze site sluit deels aan bij punt 16 van het domein Overheid en bestuur van de leerstofbeschrijving van het vak geschiedenis in de basisvorming:
'De leerlingen kunnen aan de hand van concrete casussen de structuur en het functioneren van het hedendaagse Nederlandse politieke bestel op gemeentelijk en nationaal niveau beschrijven. In dat verband kunnen zij aandacht besteden aan: samenstelling, bevoegdheden en onderlinge verhouding van bestuurlijke organen op gemeentelijk en nationaal niveau; de invloed van bestuurlijke organen, politieke partijen, maatschappelijke organisaties, belangen groepen en individuele burgers in processen van politieke beleids- en besluitvorming; mogelijke verschillende belangen en opvattingen van betrokkenen'. Dit domein omvat overigens meer leerstof en context dan voorheen bij het vakonderdeel staatsinrichting. De site kan gebruikt worden naast en als aanvulling op bestaande methoden. Daarnaast zou het zo moeten zijn dat de site op zich ook volstaat. Of dat op den duur met deze site ook zo werkt, zal in de praktijk moeten blijken.

Maar de ontwikkelingen gaan verder. Digitale onderwijsvormen kunnen als aanvulling op 'traditionele' onderwijsvormen een meerwaarde verschaffen. Leerlingen kunnen zelf voor een deel hun leerroute uitstippelen. De volgorde waarin men de leerstof verwerkt kan anders zijn (hoewel de volgorde van de hoofdstukken een zekere logica kent), het moment waarop men aan de leerstof werkt kan anders zijn en de mate waarin men verdieping zoekt kan/moet anders zijn. Per hoofdstuk zijn er vragen/opdrachten. De docent kan bepalen of dit moet gebeuren of dat er keuzemogelijkheden zijn voor de leerling. De leerling kan aan het begin van het gehele thema een begintoets maken, maar kan zich zelf ook na ieder hoofdstuk diagnostisch toetsen. Beschik ik nu over voldoende kennis en inzicht in de leerstof van bv hoofdstuk 1? Een toetsenbankje kan hierin voorzien. Een afsluitende meerkeuzetoets is in de maak.

Daarnaast beschikt de docent over een dynamische methode. Hij kan voortdurend verdieping en actualisering in zijn leerstof aanbieden. Immers, digitaal is alles ieder moment aanpasbaar. Sterker nog, deze aanpassing kan ook door leerlingen worden verzorgd en is dan als zodanig een onderwijsvorm op zich. Een onderwijsvorm die bovenbouwleerlingen alle mogelijkheden verschaft om te werken aan hun competenties. Denk bv aan bovenbouwleerlingen die de leerstof kunnen uitdiepen en aan mede-leerlingen kunnen aanbieden. Het werken met de site als onderwijsproduct en het werken aan de site als onderwijsproces behoort dan beide tot de mogelijkheden.

De ontwikkelingen gaan nog verder. In electronische leeromgeving kan worden bijgehouden wanneer en hoe lang de leerling on line is, welke activiteiten hij verricht en op welke manier hij tussentijds zaken afrondt. De docent kan in klassikale lessen de kick-off verzorgen (met begrippennet werken), de puntjes op de i zetten (nabespreken van vragen of het zorromodel klassikaal bespreken) en de actualisering verzorgen. Daarnaast kan hij op contactmomenten met individuele leerlingen gericht praten over problemen en vragen die er zijn. De leerling zal zich altijd inspanning moeten getroosten om kennis en inzicht te verwerven en de nodige vaardigheden op te doen. In mijn onderwijsvisie is deze vorm van 'blended learning' zeer wel toepasbaar in het voortgezet onderwijs. Niet als een onderwijsvorm die alle maanden van alle leerjaren in alle onderwijstypen bij alle vakken toepasbaar is. Maar wel als een manier van lesgeven die voor leerling, docent en school veel aantrekkelijke kanten biedt.

De EduSite kan ons inziens ook prima gebruikt worden door leerlingen die in de onder- en bovenbouw de basisstof nog eens willen doornemen. Of door mensen die (al lang) buiten het voortgezet onderwijs werkzaam zijn en in kort bestek de zaken op een rij willen hebben zonder daar direct voor naar de schoolbanken terug kunnen of willen. Het viel ons op dat er zowel op internet als in de boekhandel over dit onderwerp voor dit gebruikersniveau zo weinig is terug te vinden. Daar waar de laatste jaren de belangstelling voor het cultureel erfgoed van Nederland stijgende is, is dat voor de Nederlandse staatsinrichting nog niet het geval. En dat is jammer. Hoewel deze eerste EduSite als doel heeft een vingeroefening te zijn voor het opdoen van ervaring op het gebied van digitaal leren is het geen toeval dat het onderwerp de Nederlandse staatsinrichting betreft en niet iets als de piramiden in het oude Egypte. Kennis van dit onderwerp behoort in de basisbagage van iedere Nederlander te zitten. Is het niet om 'van het spel' en de berichtgeving daarover meer te kunnen genieten dan toch omdat de spelregels van het dagelijkse openbare leven hier worden bepaald. Het ontbreken van kennis kan makkelijk leiden tot onjuiste conclusies, onterechte meningsvorming en alles wat daar uit voort kan vloeien.

De site kent dus vier hoofdstukken en elk hoofdstuk heeft de volgende onderdelen: 
· Tekst onderverdeeld in paragraafjes. 
· Zodra een begrip voor het eerst voorkomt in de tekst dan is er klikmogelijkheid naar de begrippenlijst.
· Waar nodig bestaat de gelegenheid om in de tekst door te klikken naar een uitlegpowerpointje.
· In de tekst zijn links aangebracht die leiden naar verdieping of actualisering, bv in de vorm van krantenknipsels.
· Per hoofdstuk is er een samenvattingspowerpoint, gemaakt door leerlingen.
· Ook bestaat er voor de leerling de gelegenheid om enkele vragen en opdrachten te maken.

In de knoppenbalk die voortdurend in beeld is bestaat de gelegenheid om naar een ander hoofdstuk te klikken, de volledige begrippenlijst aan te klikken, andere links aan te klikken of informatie over de site te raadplegen.
Opmerkingen kunnen naar de maker worden gemaild.

Deze EduSite over staatsinrichting verkent deze kanten, de (on)mogelijkheden en problemen bij het opzetten en gebruiken en vormt als zodanig een dynamische onderwijsmethode. Het Stedelijk College biedt de ruimte om vanuit de onderwijsvisie en positie als ict-voorhoedeschool deze onderwijsmethode uit te testen. We hopen dat we zoveel mogelijk reacties krijgen van leerlingen, van gebruikers en van geďnteresseerde bezoekers dat deze test tot een bruikbaar onderwijsproduct zal leiden.

Antoon Fens


Technische achtergrond

Vlak voor mijn examen vwo ontwikkelde ik een korte cursus Java. Deze opdracht deed ik om genoeg uren te vervullen voor het vak informatica om te kunnen slagen, want ik had nog wat uren nodig omdat ik een vak had laten vallen. Het resultaat viel (behalve bij mij) bij meer mensen in de smaak. Antoon Fens (docent informatica) en ik raakten aan de praat over e-learning en de toekomst van het leren op school en over lesgeven. We waren het erover eens dat de toekomst ligt in de digitale wereld. Vervelende school-onderwerpen kunnen door middel van animaties en tekeningen op een website verduidelijkt worden. En wat is een van de vervelendste en saaiste onderwerpen als scholier? Staatsinrichting! Het idee voor een interactieve website over staatsinrichting was geboren.
Na mijn examen zijn we aan de slag gegaan. Ik ben naar school gegaan voor een eerste bespreking over de opzet van de website en na anderhalf uur hadden we een idee van het ontwerp en de tekst. Maar ik wilde er zelf ook nog wat van leren. JavaScript leek me wel wat en dus haalde ik wat boeken over dat onderwerp uit de bibliotheek. Na wat gezwoeg en geprobeer kwam ik erachter dat het een enorm krachtige taal is. JavaScript heb ik dus veelvuldig gebruikt in deze website. Bekijk de bron maar eens van een van de hoofdstukken.
Ook heb ik gebruik gemaakt van Microsoft FrontPage 2000 voor de structuur van de website, WS_FTP voor het uploaden van de site en Microsoft PictureIt! voor het bewerken van de plaatjes en het maken van de titel plaatjes. PictureIt! is trouwens een geweldig programma wat ik iedereen kan aanraden. Andere programma's die ik heb gebruikt zijn: ACDSee, ThumbsPlus, Kladblok en Word. In deze website heb ik ook gebruik gemaakt van CSS. Dat staat voor Cascading Style Sheet en daarin definieer je alle opmaak van de website waar je aan bezig bent. Hierdoor hoef je niet voor elk klein veranderingetje in de opmaak tientallen documenten te veranderen... Erg handig!
Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze website of wilt u wat meer weten over CSS, JavaScript of een van de programma's die ik heb gebruikt, kunt u mij een e-mailtje sturen: [email protected]. Heeft u interesse in een website als deze, kunt u natuurlijk ook een mailtje sturen.

Caspar van der Draai


Indertijd gebruikte literatuur

J. Algera, Hoe ons land geregeerd wordt. 1987
S. Bartlema e.a., Burgers en besluitvorning. 1983
J. Beetsma e.a., mavo examenboek. 1987
Prof. Dr. H. Daalder, Compendium voor politiek en samenleving in Nederland. 1986
M. Heijligers, Op zoek naar het verleden, deel 3 vh
Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal.
M. Ferwerda e.a., Staatsinrichting. 1984
W.F. Kalkwiek, De inrichting van de staat. 1979
C.S.E. Katern geschiedenis, mavo editie 1987
A.C.Niemeyer e.a., Staatsinrichting 1984
A.D. Belinfante en J.L. De Reede, Beginselen van het Nederlands Staatsrecht. 14e druk 2002


Reageren?

Ongetwijfeld zijn er veel op- en aanmerkingen te maken. Waarom dit begrip wel vermeld en dat niet? Waarom gekozen voor die beschrijving en niet die andere? Is het wel zinnig om deze materie via een website aan te bieden? Is het niet een kwestie van oude wijn in een nieuwe digitale zak? Veel blijft een kwestie van smaak en daarmee van keuzes. Mochten er zaken vermeld staan die absoluut onjuist zijn of u heeft zin om sowieso te reageren dan kan dat natuurlijk. Graag zelfs. Voor reacties kunt u mailen naar [email protected] 


Over de makers

 Antoon Fens (links) en Caspar van der DraaiAntoon Fens
(ontwerp, foto's, tekst)
1973-1978 Nieuwe Lerarenopleiding ZWN geschiedenis en aardrijkskunde. Sinds 1978 werkzaam in het voortgezet onderwijs in Zoetermeer (Erasmus College 1978-1980, Wessel Gansfort College 1980-1985, Pallas College 1985-1995, Stedelijk College Zoetermeer sinds 1995) als leraar geschiedenis en een enkel jaartje aardrijkskunde. Sinds beginjaren '80 geeft hij enkele uren informatiekunde. Tussen 1998-2000 volgde hij de Codi-opleiding voor eerstegraadsdocent informatica en sinds 1999 geeft hij informatica aan bovenbouwklassen havo/vwo. Sinds 2001 is hij ook ICT-coördinator van het Stedelijk College Zoetermeer.

Caspar van der Draai
(ontwerp, foto's, fotobewerking, sitebouw, schrijven van de JavaScripts, bewerking van tekst en powerpoints)
Behaalde zijn vwo-diploma aan het Stedelijk College Zoetermeer, Lyceum Schubertrode in 2002.

Robert Klein
(powerpoints)
Behaalde zijn havo-diploma aan het Stedelijk College Zoetermeer, Lyceum Schubertrode in 2002 en studeert informatica aan de Haagse Hogeschool.


Met dank aan...

Dick de Laaf voor de praktische digitale ondersteuning.
Herma Kunnen en Gerard Zijlstra die destijds in de sectie geschiedenis van het Pallas College zaten en het materiaal in hun lessen hebben gebruikt en van commentaar hebben voorzien.


Disclaimer

De makers van de EduSite Schoolkeuze zijn in geen enkele vorm aansprakelijk voor welke mogelijke schade dan ook die deze website of het gebruik van deze website tot gevolg heeft. Het gebruik van deze website is op eigen risico.


Systeemeisen

Om deze website te kunnen bekijken zoals hij bedoeld is moet uw browser frames, CSS, PPT en JavaScript ondersteunen. Deze website is ontworpen voor MS Internet Explorer 6 of hoger en een schermresolutie van 800x600 of 1024x768 met 16-bits hoge kleuren. De begin- en eindtoets vereisen MS Internet Explorer 4 of hoger.

Met Netscape is deze site nu ook te bekijken, maar het is zeker niet zo mooi als met Internet Explorer.