De twee hoofdtaken van het parlement

Deze twee hoofdtaken zijn heel belangrijk. De eerste hoofdtaak heeft te maken met het woord controle.
Eeuwen geleden zijn parlementen ontstaan om te controleren of de koning de belastingen wel op de juiste manier inde en of de koning de belastinggelden wel op de juiste manier uitgaf. Dit deed het parlement om te voorkomen dat de koning bijvoorbeeld al het belastinggeld uitgaf aan dure feesten. Toen de macht van de koning langzaam overging op zijn ministers begon het parlement natuurlijk ook die ministers te controleren. Voor Nederland is dit dus begonnen in de 19e eeuw.

Bij controle alleen bleef het niet. De tweede hoofdtaak van het parlement kwam al snel om de hoek kijken. Die tweede hoofdtaak heeft te maken met het woord medewetgeving. Dit klinkt moeilijker dan het is.
Zoals je al weet moeten ministers plannen bedenken, hierover beslissingen nemen en de plannen uitvoeren. Het parlement controleerde in het begin of de plannen goed werden uitgevoerd. Langzaamaan is de gewoonte ontstaan dat het parlement kan ingrijpen als de ministers bij de uitvoering van het bestuur fouten maken. Om te voorkomen dat ministers grote fouten maken, moeten ministers voor hun belangrijke plannen (en die noemen we voor het gemak even wetten) toestemming vragen aan het parlement.
Het is dus niet alleen de minister die de macht heeft om wetten te maken. Hij moet toestemming vragen aan het parlement.
Het parlement en de ministers maken dus samen de wetten. Dit samen maken van wetten noemen we medewetgeving.

Deze twee hoofdtaken van het parlement zijn ontzettend belangrijk. Door deze twee hoofdtaken, controle en medewetgeving, kan het parlement voorkomen dat er een minister is die als een soort alleenheerser, een soort dictator, alles in zijn eentje gaat regelen.
Het is dus zo belangrijk dat dit werk van het parlement goed wordt gedaan, dat men besloten heeft om dit werk twee keer te laten doen. Daarom is het in Nederland zo, dat het parlement uit twee gedeelten bestaat: de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Nou ja, het is in werkelijkheid iets ingewikkelder zo gekomen maar daar hebben we het even niet over. Hoewel, is een Eerste Kamer wel nodig?