De Tweede en de Eerste Kamer

Een ingang van de Tweede Kamer De Tweede Kamer is in de praktijk het bekendst. Komt een minister met een nieuwe wet, dan is het de Tweede Kamer die het eerst zijn goedkeuring moet geven.  Wordt het werk van een minister gecontroleerd, dan is het de Tweede Kamer die het eerst gaat controleren.
Het is dus logisch dat de journalisten vooral letten op wat er in de Tweede Kamer wordt gezegd, want dat is nieuw en dus nieuws. Bovendien is het zo dat als een wet door de Tweede Kamer is goedgekeurd, deze wet bijna altijd ook wordt goedgekeurd door de Eerste Kamer. Een enkele keer gebeurt dat niet, dan is de beslissing van de Eerste Kamer natuurlijk direct voorpaginanieuws. In dat geval komen de leden van de Eerste Kamer uitgebreid in de krant. De Eerste KamerDeze leden van de Eerste Kamer noemen we ook wel senatoren. De andere naam voor de Eerste Kamer is namelijk Senaat, vandaar. Voor een overzicht van alle werkzaamheden van Eerste en Tweede Kamer, de namen van alle Kamerleden en nog veel meer. Klik hier.

Artikel: "Senaat stemt toch in met vijfde baan Schiphol"

Artikel: "Wiegel ziet kabinet graag stranden"

Leden van de Eerste en de Tweede Kamer noemen we meestal gewoon kamerleden.
Om al die verschillende namen overzichtelijk bij elkaar te houden staat hieronder een aardig schema.
In dit schema staan alle andere benamingen voor het parlement genoemd. Iemand die lid is van het parlement noemen we een parlementariėr. Er zit niets anders voor je op: leer dit schema zorgvuldig uit je hoofd.

  1. parlement: parlementariėr
  2. volksvertegenwoordiging: volksvertegenwoordiger
  3. a. Tweede Kamer: kamerlid
    b. Eerste Kamer of Senaat: kamerlid of senator
  4. Staten-Generaal: lid van de Staten-Generaal

Al deze woorden betekenen dus hetzelfde! 
Een enkele keer lees je wel eens in de krant dat De Kamer iets heeft gedaan.
Je weet dan niet welke Kamer wordt bedoeld. Bijna altijd wordt dan de Tweede Kamer bedoeld, omdat dat de bekendste Kamer is. Denk daar aan als je de krant leest.
Je weet tot nu toe dat het parlement twee heel belangrijke hoofdtaken heeft. We gaan die twee hoofdtaken nu eens wat nader bekijken. We beginnen met de controlerende hoofdtaak.