In de vergaderzalen van het parlement

De Eerste en de Tweede Kamer hebben hun aparte vergaderzalen aan het Binnenhof. Ook zijn daar veel werkkamers voor de kamerleden. Daar kunnen ze hun werk in de Kamer goed voorbereiden. Daar is veel ruimte voor nodig, want de Eerste Kamer telt 75 leden en de Tweede Kamer telt 150 leden. Vandaar dat in 1992 aan het Binnenhof veel nieuwbouw is verrezen.
Maar voorlopig kun je in Den Haag nog steeds de vergaderzalen van de Eerste en de Tweede Kamer bezoeken. In het weekend zijn er rondleidingen. Dan breng je eerst een bezoek aan de Ridderzaal en misschien ook aan één van de vergaderzalen van de Eerste of de Tweede Kamer. Dan zie je de banken waar normaal de leden van de Kamer zitten. Je ziet ook de hoge stoel van de voorzitter van de Kamer. De voorzitter zorgt ervoor dat tijdens de debatten in de Kamer, als Kamerleden met elkaar of met de minister in discussie zijn alles netjes verloopt.

Artikel: "Verbouwing zaal, Kamer wijkt uit"

Artikel: "Tweede Kamer maakt werk van dualisme"

Een Kamerlid mag in de Kamer vrijuit spreken en vrijuit voor zijn mening uitkomen. Hij kan niet gearresteerd worden. Dit noemen we de parlementaire onschendbaarheid. Wel moet de voorzitter opletten dat er bijvoorbeeld geen onfatsoenlijke taal wordt gesproken.
Ook in de rest van de week kun je de vergaderzalen bezoeken. Dan moet je op de publieke tribune gaan zitten en kun je kijken hoe het er in het parlement dagelijks aan toegaat. Je zal vast niet de enige bezoeker zijn, ook veel journalisten zitten dan op de speciale perstribune.
Beneden je zie je dan alle Kamerleden aan het werk. Vaak verwonderen leerlingen die hier voor het eerst komen, zich over het feit dat tijdens debatten de Kamerleden elkaar gewoon in de rede mogen vallen. Dat mag inderdaad. Dat heet dan elkaar interrumperen
Zo'n interruptie is wel aan regels gebonden. Er is afgesproken op welke momenten dit wel en niet mag. We zeggen het er maar even bij, want heel vaak denken leerlingen na zo'n bezoek dat dat dus verder ook in de klas kan gaan gebeuren. Helaas... 

Overigens, alles wat in beide Kamers wordt gezegd wordt direct door notulisten in steno opgeschreven en later uitgetikt. Ieder woord komt in een dik boekwerk te staan. Dat boekwerk heet de 'Handelingen'. Zo kun je later nog eens nalezen wie wat nu precies heeft gezegd.
Iets anders waar leerlingen zich altijd over verbazen is het feit dat er maar zo weinig mensen in de vergaderzaal zelf aanwezig zijn. Je hoort dan ook vaak de opmerking dat de rest wel in het restaurant achter een drankje zal zitten. Dit is niet waar. De reden is de volgende. Ieder Kamerlid is gespecialiseerd in een paar onderwerpen, bijvoorbeeld Defensie of Onderwijs. Alleen als van een Kamerlid zijn onderwerp aan de orde komt zit zo'n Kamerlid in de vergaderzaal, op andere momenten is hij bezig op zijn werkkamer. Alleen als er gestemd moet gaan worden, dan gaat er een belletje in het gebouw en holt iedereen naar de vergaderzaal om te stemmen.

Nu werd er net verteld dat ieder Kamerlid gespecialiseerd is in een paar onderwerpen. Iedereen die nu bijvoorbeeld gespecialiseerd is in Defensie zit dan ook in een commissie, een zogenaamde vaste kamercommissie. Zo'n vaste kamercommissie bespreekt alvast van tevoren alle onderwerpen die in de komende weken in de Kamer aan de orde gaan komen over Defensie.
Het voordeel is dan dat later, in de vergadering van de gehele Tweede Kamer, waar 150 leden aanwezig zijn, alle moeilijke onderwerpen alvast eens zijn besproken. Dit versnelt de vergadering enorm.
Zowel de Eerste als de Tweede Kamer hebben zulke vaste kamercommissies.
Misschien ben je nu nieuwsgierig geworden en wil je zelf wel eens een bezoek gaan brengen? Dat kan dan bijvoorbeeld heel mooi in de herfstvakantie. De vergaderingen zijn openbaar en als de publieke tribune nog niet vol is, dan kun je er zo terecht. Wel even beneden melden bij de portier en denk er wel even aan dat je absoluut niets mag roepen vanaf de publieke tribune. Ook het maken van afkeurende gebaren of iets dergelijks, tegenwoordig ten onrechte bijzonder populair bij sommigen, is ten strengste verboden.
Oh ja, de vergaderingen van de Eerste en de Tweede Kamer vinden plaats in aparte vergaderzalen, op verschillende dagen en tijdstippen. Die tijden kun je van tevoren opvragen, zodat je niet voor niets gaat.
Alleen met Prinsjesdag, tijdens het voorlezen van de Troonrede door de Koningin, vergaderen de beide Kamers gemeenschappelijk. Maar dan moet je een uitnodiging hebben. Voor uitgebreide achtergrondinformatie omtrent de historie en het functioneren van het parlement. Klik hier.

Leerlingpowerpoint: Overzicht van dit hoofdstuk