1/25

Sinds (jaartal) zijn de ministers verantwoordelijk voor het bestuur van het land.

1848

1868

1922

1983