Tenslotte

Heb je alle vier hoofdstukken doorgenomen dan heb je een behoorlijke hoeveelheid informatie verwerkt over de Nederlandse staatsinrichting. Heb je ook steeds over de hoofdvragen nagedacht dan heb je een aardig idee gekregen van hoe in Nederland (en door wie) het nieuwe beleid tot stand komt. Je kunt dat op allerlei manieren omschrijven. Wie heeft invloed op het beleid van Nederland? Wie maakt de dienst uit in Nederland? Wie is de baas in Nederland? Hoe je ook tegen dit onderwerp aankijkt, in feite moet je dan in staat zijn om de artikeltjes in de kranten te kunnen begrijpen en het tv-journaal te kunnen volgen.

Een aardig testje zijn tenslotte deze vier artikeltjes. Ze gaan over het 'Herfstakkoord 2003' en maken duidelijk welk beleid er voor 2004 wordt afgesproken als het gaat om de hoogte van lonen en uitkeringen. Ze bevatten heel veel informatie maar als je de hele site hebt doorgenomen moet je de inhoud nu in voldoende mate kunnen begrijpen. Misschien dat je na lezing van de artikeltjes je antwoord op de laatste hoofdvraag nog een beetje moet bijstellen? Of niet?

Artikel: "Sociaal akkoord: lonen op nul en minder bezuinigingen."

Artikel: "Politiek omarmt akkoord."

Artikel: "Bevriezen van lonen is unicum voor Nederland."

Ten slotte 2 - Dikke kans dat je iemand tegenkomt die een (iets) ander antwoord heeft gegeven bij de laatste hoofdvraag: Wie heeft de meeste invloed op het bestuur van Nederland? Op grond van deze site heb je in ieder geval genoeg informatie om een beargumenteerde mening te vormen over de Nederlandse staatsinrichting. En dat is een prima basis om een discussie aan te gaan over zowel die Nederlandse staatsinrichting als over het politieke spel dat daar binnen en soms daar buiten wordt gevoerd. De Nederlandse democratie kan van zo'n discussie alleen maar profiteren.